Auteursarchief: admin

Bedrijfskredieten nemen af (artikel DNB)

Deze week constateert De Nederlandse Bank dat de omvang van de bedrijfskredieten in Nederland is afgenomen van september 2012 naar september 2013. Hiervoor worden een aantal oorzaken genoemd;

  1. minder aanvragen door slechter investeringsklimaat
  2. scherpere eisen die door banken worden gesteld aan investeringen
  3. een andere risico inschatting door banken bij het verstrekken van kredieten.

Lees meer hierover in het originele artikel op; http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/statistisch-nieuwsbericht/dnb298565.jsp#

Optikas levert oplossingen voor ondernemers. Hierdoor kan u als ondernemer investeren in uw onderneming zonder extra krediet aan te trekken. Lees hierover meer op onze website bij de MKB producten.

Cash Flow en Liquiditeits risico in top 10 Aon onderzoek

Aon Nederland heeft het 2 jaarlijkse onderzoek over risico management gepubliseerd.  De afgelopen onderzoeken is Cash Flow & Liquiditeitsrisico continue in de top 10 terug te vinden. De paraatheid op de top 10 risico’s  is van 2011 (66%) gedaald naar 59% in 2013.Tijd om de cash flow risico’s aan te pakken. Lees meer op; http://www.aon.com/netherlands/publicaties/onderzoek-rapporten/global-rick-management-survey.jsp

D&B raadt bedrijven 3 kernstappen aan

D&B raadt bedrijven, in haar artikel van 16/04/2013, de volgende drie kernstappen aan om betalingen van klanten effectief te beheren:

  • Houd betalingen altijd scherp in de gaten om zo de cashflow te verbeteren. Dit is uiterst belangrijk in economisch moeilijke tijden waarin kredietverstrekking beperkt blijft.
  • Beoordeel actief het betalingsgedrag van alle klanten om te bepalen of er mogelijkheden zijn om risico’s te verminderen door proactief op te treden in geval van achterstallige betalingen of door strengere of nieuwe voorwaarden op te nemen in contracten.
  • In geval van export, maak gebruik van de bestaande informatie over betalingsgedrag in het buitenland. Zo kan men de betalingsvoorwaarden voor nieuwe klanten hierop afstemmen en kan de onderneming zich tegen onnodig risico beschermen.

Alternatieve vormen van financiering

Om aan voldoende kapitaal te komen moeten ondernemingen steeds vaker op zoek naar alternatieve manieren om dit kapitaal te zoek en vinden.

Op FInancieel Management is is hierover een artikel gepubliseerd waar aan de hand van 10 vragen een beeld wordt gegeven van de markt voor financieringen;

http://financieel-management.nl/content/view/18366/10-vragen-en-antwoorden-over-alternatieve-financiering

 

Middelgrote bedrijven verrast door strengere afspraken banken

De tijd dat banken zonder al te veel afspraken grote bedragen uitleenden aan bedrijven is al jaren voorbij. Tegenwoordig staan er afspraken in die de banken veel macht geven om in te grijpen, ver voordat het faillissement in zicht is. Tijdig ingrijpen of tijdig onderhandelen met banken is nodig om dat te voorkomen.

Lees het hele Financieel Dagblad artikel op;

http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/FD+Middelgrote+bedrijven+verrast+door+strenge.aspx