Opzetten Reporting

Opzetten Reporting; Verbindt Strategie en sturing

Sturen op uw doelstellingen

Optikas kan u helpen de dagelijkse sturing vanuit uw strategie te verbeteren. Samen me u kijken we naar de belangrijkste strategische speerpunten. Deze speerpunten vertalen we vervolgens in maximaal 6 Kritische Succes Factoren (KSF). Op basis van deze KSFs, die echt de belangrijkste sturingsfactoren zijn, hebt u snel inzicht in de onderliggendde prestaties van uw bedrijf. Dit is een goede voorspeller van het resultaat dat u gaat realiseren.

Doelstellingen in de uitvoering borgen

Onder de KSFs kunnen diverse prestatie-indicatoren worden door vertaald naar de teams die het werkelijk uitvoeren. Hierdoor krijgt u inzicht in de prestaties van uw (operationele) afdelingen en kunt u tijdig bijsturen. En minstens net zo belangrijk; medewerkers zien hun bijdrage aan de doelstellingen veel beter. En dat werkt motiverend!

Voor meer informatie kunt u onderstaande factsheet downloaden;

 

Neem contact op

zoektermen: Diensten I Analyse Kasstromen I Voorspellen Kasstromen I Opzetten Reporting