Publicaties

Publicaties | Optikas

Publicaties

Om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen zijn in 2013 2 artikelen geschreven en gepubliceerd. Beide artikelen zijn zowel op www.financieel-management.nl als op www.creditexpo.nl gepubliceerd. In deze artikelen wordt een aantal praktische tips gegeven om de kasstromen van de onderneming te verbeteren. Deze artikelen zijn gebaseerd op de jarenlange consultancy ervaring van de schrijver.

De artikelen zijn hier te downloaden;