Cash Flow en Liquiditeits risico in top 10 Aon onderzoek

Aon Nederland heeft het 2 jaarlijkse onderzoek over risico management gepubliseerd.  De afgelopen onderzoeken is Cash Flow & Liquiditeitsrisico continue in de top 10 terug te vinden. De paraatheid op de top 10 risico’s  is van 2011 (66%) gedaald naar 59% in 2013.Tijd om de cash flow risico’s aan te pakken. Lees meer op; http://www.aon.com/netherlands/publicaties/onderzoek-rapporten/global-rick-management-survey.jsp