Werkwijze Cash in Uitvoering

Werkwijze Cash in Uitvoering

Geld zit vaak lang vast in een onderneming. Bij veel diensten meer dan 4 maanden en bij productiebedrijven kan dit oplopen tot meer dan een jaar. Dit is gerekend van inkoop tot het incasseren van de opbrengsten.

Werkwijze cash flow product Cash in Uitvoering

Werkwijze Cash in Uitvoering

We beginnen met inzicht te geven in de zogenaamde ‘Cash Cycle’. Deze begint met de inkoop van goederen en voorraden, het productie/ diensten proces en vervolgens de periode die het in beslag neemt om de levering betaald te krijgen. Dit product is geschikt voor zowel dienstenleveranciers als productiebedrijven.

Ketenbenadering

We maken bij Cash in Uitvoering gebruik van een ketenbenadering. Zo kijken we naar de ketens die achter de debiteuren (Verkoopketen/ O2C keten), de crediteuren (Inkoopketen/ P2P keten) en de voorraden (Productieketen/I2P keten) zitten. Op basis van de ketens zijn online modules te bestellen, nadat u deze hebt gevuld krijgt u doorgaans binnen 1 week de resultaten.

VerkoopketenProductie en dienstenketenInkoopketen

Vervolgstappen na Cash in UitvoeringIn de terugkoppeling van de uitkomsten krijgt u zicht op de verbetermogelijkheden in uw onderneming. Hiervoor bieden we de volgende mogelijkheden;

    • Nadrukkelijker de bedrijfsprocessen met de kasstromen verbinden; waar kan anders worden gewerkt om de kasstromen te verbeteren. Vaak liggen de kansen aan het begin van de keten.
    • Training van uw werknemers om meer in ketenconcepten te leren denken
    • Ondersteuning door Optikas om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren

Voor meer informatie kunt u met onderstaande link een factsheet downloaden;

Neem contact op

zoektermen: Diensten I Analyse Kasstromen I Voorspellen Kasstromen I Opzetten Reporting